ELECTRICIAN SECTOR 2

ELECTRICIAN AUTORIZAT ANRE

Electrician din sector 2 zona Obor ,Colentina , Bucuresti autorizat ANRE  , execut lucrari electrice , ca de exemplu : tablouri electrice ,- montare corpuri iluminat ,- remedierea defectelor aparute in instalatia electrica ,- montare de protectii impotriva electrocutarii ,-solutii pentru instalatia dumneavoastra.

 

Asigur de asemenea verificarea instalatiei electrice , pentru o functionare sigura si optima in sector 1 ( zona Iancului , Mihai Bravu , Titan , Aviatiei) , sector 2 ( zona Dristor , Colentina)Mosilor,Dristor,Colentina , sector 3 (zona Vitan , Pantelimon) , sector 4 ( zona Berceni , Unirii) , sector 5 ( zona Rahova , 13 Septembrie ) , sector 6 ( zona Drumul Taberii , Militari , Giulesti , Ghencea).

Montarea si inlocuirea tabloului electric revine electricianului autorizat ANRE , singurul abilitat sa efectueze aceasta operatie si trebuie sa contina sigurante automate , protectie impotriva curentarii si sonerie.

 

 

Mihai 0722.365.447

Informatii contact

electrician autorizat A.N.R.E.